Kontakt

Email: sysnet@sysnet.sk

Adresa prevádzky (osobný odber tovaru):

SYSNET s.r.o.
Hrachová 16
821 05 Bratislava

Zodpovedná osoba: Robert Stanek

GPS:
48.146510434, 17.179162502
48° 8' 47.4375607" N, 17° 10' 44.9850082" E

Korešpondenčná adresa

SYSNET s.r.o.
J. Poničana 13
841 07 Bratislava
IČO: 35886269
IČ DPH: SK2021826279

Čísla bankových účtov:

Tatra banka: SK42 1100 0000 0026 2870 1688, SWIFT:TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa: SK82 0900 0000 0001 7837 8908, SWIFT: GIBASKBX
VUB: SK50 0200 0000 0022 1963 0356, SWIFT: SUBASKBX
ČSOB: SK69 7500 0000 0040 0413 9307, SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR Bratislava I. číslo vložky 31764/B
Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

priestory hrachova 16 priestory hrachova 16 priestory hrachova 16